Πως θα επιλέξετε τα σωστά κυάλια

23/07/2019
από SMART TECH
Πως θα επιλέξετε τα σωστά κυάλια |  smart-tech.gr

Η λαμπρότητα και η ευκρίνεια της εικόνας που βλέπετε μέσω μιας συγκεκριμένης διόπτρας ή ενός κιαλιού καθορίζονται από διάφορους παράγοντες.

Η μεγέθυνση, οι οπτικές επιστρώσεις και η διάμετρος των φακών είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των κιαλιών. Εντούτοις, το σημαντικότερο κριτήριο στην απόδοση θα είναι πάντα η ποιότητα των οπτικών.

Κιάλια κατασκευασμένα από σοβαρούς οίκους, προσφέρουν οπτική υπεροχή χάρη στη μέριμνα που λαμβάνουν για την ποιότητα των επιστρώσεων των φακών και των γυάλινων επιφανειών, στις διαδικασίες κατασκευής ακρίβειας, και στον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο.

Παρακαλoύμε εξετάστε τους ακόλουθους παράγοντες πριν την επιλογή κιαλιών.

Μεγέθυνση

Είναι ο βαθμός στον οποίο μεγεθύνεται το αντικείμενο που παρατηρείται. Παραδείγματος χάριν, σε κιάλια 7x42 ο αριθμός 7 αντιπροσωπεύει τη "μεγέθυνση των κιαλιών".

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι κιάλια με μεγέθυνση 7 παρουσιάζει μια εικόνα επτά φορές μεγαλύτερη σε σχέση με αυτό που φαίνεται με γυμνό μάτι.

Το επίπεδο μεγέθυνσης έχει επιπτώσεις στη λαμπρότητα μιας εικόνας, έτσι όσο χαμηλότερη η μεγέθυνση ενός κιαλιού, τόσο λαμπρότερη η εικόνα.

Γενικά, η αυξανόμενη μεγέθυνση μειώνει και το παρατηρήσιμο οπτικό πεδίο και το eye relief, δηλαδή την ιδανική απόσταση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ ματιού και προσοφθαλμίου ώστε να συλλαμβάνουμε όλο το οπτικό πεδίο.

Διάμετρος

Οι αντικειμενικοί φακοί στις διόπτρες είναι οι μπροστινοί φακοί. Η διάμετρος είναι ο δεύτερος αριθμός που χαρακτηρίζει ένα ζευγάρι κιάλια. Ως εκ τούτου, ένα κιάλι 7x42 έχει αντικειμενικό φακό 42mm. Η διάμετρος του φακού καθορίζει τη φωτοσυλλεκτική ικανότητα του οργάνου και η μεγαλύτερη φωτοσυλλεκτική ικανότητα μεταφράζεται σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια εικόνας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και νύχτας.

Πρίσματα

Τα πρίσματα του κιαλιού χρησιμεύουν στην αναστροφή της εικόνας και υπάρχουν δύο βασικοί τύποι σχεδίασης: πρίσματα Roof και πρίσματα Porro. 

Τα πρίσματα Roof  είναι πιο ελαφριά και συμπαγή, άρα πιο φορητά. Τα πρίσματα χαρακτηρίζονται είτε ΒΚ7 ή ΒΚ4. Και τα δύο είναι οικονομικά και ιδιαίτερα αποτελεσματικά σχέδια. Το λεπτότερο γυαλί στο σχέδιο ΒΚ4 είναι υψηλής πυκνότητας και ελαχιστοποιεί ουσιαστικά την εσωτερική διάχυση, δίνοντας  καθαρές, ευκρινείς και καλά ορισμένες εικόνες.

Οπτικό πεδίο

Το μέγεθος της εικόνας μιας περιοχής όπως φαίνεται μέσα από ένα ζευγάρι κιάλια είναι γνωστό σαν οπτικό πεδίο. Το γωνιώδες οπτικό πεδίο μετριέται σε μοίρες και συνήθως αναγράφεται στο πάνω μέρος των κιαλιών. Το γραμμικό οπτικό πεδίο αναφέρεται στην έκταση της παρατηρούμενης εικόνας μέσω του κιαλιού, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1000 μέτρων και μετριέται σε μέτρα. Μεγάλο οπτικό πεδίο σημαίνει μεγαλύτερη περιοχή παρατηρήσιμη με τα κιάλια.

Το οπτικό πεδίο σχετίζεται με τη μεγέθυνση- μεγαλύτερο οπτικό πεδίο δίνει μικρότερη μεγέθυνση, γενικά. Μεγάλο οπτικό πεδίο είναι ιδιαίτερα επιθυμητό όταν το παρατηρούμενο αντικείμενο ή ο χρήστης των κιαλιών βρίσκονται σε κίνηση.

Κόρη εξόδου (exit pupil)

Κόρη εξόδου ονομάζεται η διάμετρος (σε mm) του κώνου φωτός που εξέρχεται από το προσοφθάλμιο, στο σημείο εξόδου του. Μεγάλη κόρη εξόδου σημαίνει λαμπερό είδωλο. Το να έχουμε μεγάλη κόρη εξόδου είναι πλεονέκτημα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή στη διάρκεια της νύχτας. Για αστρονομικές εφαρμογές, η κόρη εξόδου του κιαλιού πρέπει να αντιστοιχεί με τη διαστολή της κόρης του ματιού, μετά την προσαρμογή του στο σκοτάδι. Ο αριθμός αυτός πρέπει να είναι μεταξύ 5mm και 9mm. Τα 9mm διαστολής της κόρης είναι το μέγιστο για το ανθρώπινο μάτι και αυτός ο αριθμός τείνει να μειώνεται με την ηλικία. Για να υπολογίσουμε την κόρη εξόδου διαιρούμε το άνοιγμα των αντικειμενικών φακών(σε mm) με τη μεγέθυνση του κιαλιού, π.χ. η κόρη εξόδου ενός κιαλιού 7x42 είναι 42/7=6.

Eye Relief

Eye Relief χαρακτηρίζεται η ιδανική απόσταση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του ματιού και του προσοφθαλμίου ώστε να συλλαμβάνουμε όλο το οπτικό πεδίο και να είναι η παρατήρηση ξεκούραστη. Από μεγαλύτερο eye relief επωφελούνται ιδιαίτερα, όσοι φορούν γυαλιά.

Λαμπρότητα

Η λαμπρότητα ενός κιαλιού ορίζεται σαν η ικανότητά του να συλλέγει φως αρκετό ώστε να δίνει λαμπρές και οξείς εικόνες. Eπίσης επαυξάνει τη χρωματική διαφοροποίηση της παρατηρούμενης εικόνας.
Η λαμπρότητα αποτελεί κριτήριο στην επιλογή ενός κιαλιού αλλά όχι το πιο σημαντικό. Πολύ σημαντικά θεωρούνται επίσης: η διάμετρος των αντικειμενικών φακών, η μεγέθυνση, ο τύπος και η ποιότητα των αντικειμενικών, ο τύπος επιστρώσεων των φακών και ο τύπος των πρισμάτων που χρησιμοποιούνται.  Ο γενικός κανόνας είναι: μεγάλοι αντικειμενικοί, μικρή μεγέθυνση και πολλαπλώς επιστρωμένοι φακοί έχουν καλύτερα αποτελέσματα στη λαμπρότητα.

Διακριτική ικανότητα

Πρόκειται για τη μέτρηση της ικανότητας ενός κιαλιού να διακρίνει λεπτομέρειες και να παράγει οξείς εικόνες. Η καλύτερη ανάλυση δίνει και πιο έντονα χρώματα. Η διακριτική ικανότητα διαφοροποιείται σε σχέση με το μέγεθος των αντικειμενικών φακών. Γενικά, μεγαλύτεροι αντικειμενικοί παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες από τους μικρότερους αντικειμενικούς, ανεξάρτητα από τη μεγέθυνση του κιαλιού. Η πραγματική διακριτική ικανότητα καθορίζεται από τη ποιότητα των οπτικών στοιχείων, τον τύπο και την ποιότητα των επιστρώσεων, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, την ευθυγράμμιση των οπτικών και την οπτική ικανότητα του χρήστη.

Contrast

Αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο τα λαμπερά και τα αμυδρά αντικείμενα μπορούν να διαφοροποιηθούν το ένα από το άλλο αλλά και από το υπόβαθρο της εικόνας. Το υψηλό contrast βοηθά στην παρατήρηση αμυδρών αντικειμένων αλλά και στη διάκριση λεπτομερειών στην εικόνα. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το  contrast είναι η ευθυγράμμιση, η διαταραχή της ατμόσφαιρας καθώς και οι αντικειμενικοί φακοί, τα πρίσματα και η ποιότητα των προσοφθαλμίων.

Ελάχιστη απόσταση εστίασης

Είναι η απόσταση ανάμεσα στο κιάλι και στο κοντινότερο αντικείμενο πάνω στο οποίο μπορούμε να εστιάσουμε με καθαρή και οξεία εικόνα.

Επιστρώσεις φακών

Τα οπτικά στοιχεία των κιαλιών είναι επιστρωμένα ώστε να μειώνεται η απώλεια του εισερχόμενου φωτός καθώς και το θάμβος, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερες εικόνες σε οξύτητα και contrast. Διαλέγοντας ένα κιάλι με καλές επιστρώσεις φακών θα μείνετε ικανοποιημένοι από την επιλογή. Η ποιότητα αυξάνεται διαδοχικά στους ακόλουθους τύπους επίστρωσης φακών:  επιστρωμένοι - πολλαπλώς επιστρωμένοι - πολυεπιστρωμένοι - πολλαπλώς πολυεπιστρωμένοι. Οι επιστρωμένοι φακοί είναι οι χαμηλότερης ποιότητας και δεν θα συνεισφέρουν στο να μείνετε ικανοποιημένοι. Οι πολλαπλώς επιστρωμένοι είναι αρκετά οικονομικοί και μπορούν να δουλέψουν καλά, ανάλογα με τις ανάγκες μας. Οι πολυεπιστρωμένοι ή πολλαπλώς πολυεπιστρωμένοι δίνουν τη μεγαλύτερη διαπερατότητα φωτός και τις λαμπερότερες εικόνες, για αυτό αποτελούν πολύ καλές επιλογές. 

Ευθυγράμμιση

Η καλή ευθυγράμμιση των οπτικών στοιχείων ενός κιαλιού ως προς το μηχανικό άξονά τους προλαμβάνει την κόπωση των ματιών, τους πονοκεφάλους, τα διπλά ή χαμηλότερης ποιότητας είδωλα, ενώ αυξάνει τη διακριτική ικανότητα. Δυστυχώς η κατάλληλη ευθυγράμμιση είναι σχεδόν αδύνατη στα χαμηλότερης ποιότητας κιάλια. 

Όπως βλέπετε, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη στην επιλογή ενός κιαλιού. Απευθυνθείτε λοιπόν στους ειδικούς για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε αυτό που είναι κατάλληλο για την κάθε περίπτωση παρατήρησης.

Δείτε όλες μας τις συσκευές Παρατήρησης ΕΔΩ